תעודה

תעודה

דוח מבחן XINRUIFENG שלושים צדדים

דוח בדיקת יצרן XINRUIFENG

תעודת דוח בדיקת חומרים XINRUIFENG

תעודת ספק מבוקר תוצרת סין, דוח פיקוח SGS ודו"ח פיקוח BV